Inschrijfformulier beginnerscursusIk wens deel te nemen aan:

De kennismakingscursus van Marobashikai Iaido

De hieraan verbonden kosten bedragen € 75,- eenmalig (te voldoen voor aanvang van de 2e les). Hiervoor krijg je 10 lessen van 1,5 uur de boken om mee te trainen krijg je te leen van de dojo, zorg zelf voor makkelijk zittende kleding en een band.
Ik wens als volgt te betalen:
Ik betaal € 75,- (Cursus)

Maak het bedrag over voor de 2e les op rekeningnummer:
NL53 INGB 0004 2313 70
T.n.v.: Marobashikai te �s-Hertogenbosch
O.v.v.: kennismakingscursus (+ naam cursist)

Trainingen vinden plaats op maandagavond en beginnen om 19:30 uur tot 21:30 uur (de zaal gaat eerder open (19:15) om je om te kleden) in het gymlokaal van ds. Pierson College, Geraert Borchstraat 1, 5212 CZ 's-Hertogenbosch

Als je verhinderd bent, om wat voor reden dan ook, graag je zelf afmelden bij de dojo- e/o cursusleider.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Michel van der Meer:
Mobiel: 06 - 456 34 100
E-mail: info@marobashikai.com

Wanneer je, om wat voor reden ook, stopt met de kennismakingscursus zonder reden van opgaaf en je meldt je pas na de cursus af, heb je het recht op teruggaaf van een bedrag van maximaal € 50,-Foto: J. van Nispen

Mukoo no katana.